???

KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

Ogłoszenie o konkursie (03.12.2018)
Szczegółowe warunki konkursu (03.12.2018)
Formularz ofertowy - SPECJALISTYKA (03.12.2018)
Formularz ofertowy - SZPITAL (03.12.2018)

!!! UWAGA KONKURS !!!

"SERENADOWY KĄCIK OD SPÓŁDZIELCZEJ MLECZARNI SPOMLEK"


Wyjątkowy kącik edukacyjny dla dzieci dzięki TOBIE może powstać
w przychodni zdrowia naszego szpitala.
Informacje o konkursie.

Nie zwlekaj!
***
15 września 2018 r. przedstawiciele naszego szpitala wzięli udział

w Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej do Sanktuarium Matki Pięknej Miłości w Polańczyku.
***
O godz. 10.00 przybyłych pielgrzymów przywitał i zawiązanie wspólnoty poprowadził ks. prał. Kazimierz Gadzała, archidiecezjalny duszpasterz służby zdrowia. W tym momencie też nastąpiło wprowadzenie relikwii pielęgniarki, bł. Hanny Chrzanowskiej.
Z kolei w pierwszej konferencji ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL podjął refleksję opartą na słowie Bożym, prezentując temat: „Bojaźń Boża a cywilizacja śmierci”.
O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. W czasie homilii Arcybiskup, podkreślając bogactwo nabożeństw i modlitw kierowanych do Matki Bożej, wskazał, że szczególną cechą Maryi jest towarzyszenie – Maryja odsuwa się w cień, aby być obecna przy swoim Synu. To Jej towarzyszenie nie było łatwe, co już w świątyni zapowiedział starzec Symeon.  Ona zaprasza do tej szkoły towarzyszenia wszystkich – zauważył Metropolita. Szczególne miejsce w tej szkole mają pracownicy służby zdrowia, którzy pochylają się nad ludzką słabością: Ważne są lekarstwa i zabiegi, ale poprzez towarzyszenie można więcej uczynić.
Na koniec Metropolita Przemyski wskazał na Matkę Pięknej Miłości z Polańczyka, która wskazuje na towarzyszenie poprzez trwanie z miłością przy chorych.                                                                                     Ustrzyki Dolne, 21.09.2018r.

                                                   I N F O R M A C J A


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że projekt pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych" spełnił kryteria, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia nabór nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18.
Całkowita wartość projektu (PLN) = 3 369 034,90
Kwota wnioskowanego dofinansowania (PLN) = 2 862 111,39
Szczegóły i wyniki naborów wniosków na stronie RPO Województwa Podkarpackiego.

Wyniki naboru wniosków.

                                                                                     Ustrzyki Dolne, 25.07.2018r.

                                                   I N F O R M A C J A


Z  Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, SP ZOZ W Ustrzykach Dolnych otrzymał dofinansowanie na zakup monitorów kardiologicznych dla oddziału chorób wewnętrznych w ramach zadania pod nazwą: „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018”

Ogłoszenie o wynikach konkursu

I N F O R M A C J A

W dniu 29 maja 2018 na terenie naszego szpitala odbywają się badania densytometryczne realizowane przez podmiot medyczny
MD Multi Diagnostica PROFESSIONAL.

Densytometria (inaczej badanie densytometryczne),
to badanie gęstości mineralnej kości.
Dzięki densytometrii można wykryć osteoporozę
we wczesnym etapie jej rozwoju, a także określić stopień jej zaawansowania oraz monitorować leczenie.


Zachęcamy do skorzystania z badań. Koszt badania to 35 zł.

Ustrzyki Dolne, 09.05.2018r.

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców naszego Powiatu, że od dnia 4 maja 2018 roku poszerzyła grono naszych lekarzy specjalistów Pani dr n. med. Beata Rożek specjalista kardiologii.
Od miesiąca lipca Pani Doktor będzie przyjmowała pacjentów
w poradni kardiologicznej zespołu poradni specjalistycznych.

Ustrzyki Dolne, 09.05.2018r.

Dzięki zaangażowaniu pracowników szpitala, a także wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oddział pediatryczny został wyposażony w nowe łóżka i szafki dla dzieci. Nowe łóżka poprawią komfort pobytu dzieci, jak i ich rodziców.

Ustrzyki Dolne, 13.04.2018r.

ZAPROSZENIE NA WIZJĘ LOKALNĄ

Dyrektor SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych zaprasza
uczestników dialogu technicznego dotyczącego
,,Dostawy tomografu komputerowego
wraz z dostosowaniem pomieszczeń’’

na spotkanie, które odbędzie się 20.04.2018 r. o godz. 11:00
w siedzibie SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.
Celem spotkania będzie  ustalenie zakresu czynności, ram czasowych całości przedsięwzięcia oraz kosztorysu robót budowlano-adaptacyjnych. Wizja ma również za zadanie dookreślenie wątpliwości do celów sporządzenia przykładowych koncepcji przebudowy
przez poszczególnych oferentów.

Ustrzyki Dolne, dnia 05.03.2018r.

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ

Zaproszenie do dialogu
Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym
Charakterystyka techniczna
Zmiana terminu dialogu technicznego

             I N F O R M A C J A   D L A   P A C J E N T Ó W   

Z przyjemnością informujemy, że od 1-go kwietnia 2018r. Oddział Chorób Wewnętrznych naszego szpitala wznawia przyjęcia i leczenie pacjentów.

     -    WIZYTA PANI WICEWOJEWODY W USTRZYKACH DOLNYCH    - PRZEKAZANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA USTRZYCKIEGO SZPITALA

13.03.2018r. w Ustrzykach Dolnych gościliśmy Panią Wicewojewodę Lucynę Podhalicz, która dokonała symbolicznego przekazania sprzętu zakupionego dla naszego szpitala ze środków pochodzących z tzw. rezerwy premiera.
Nowy ambulans poświęcił ks. proboszcz Józef Bieniek.
Oprócz ambulansu do szpitala zakupiono sterylizator, aparat do znieczulenia, trzy respiratory, łóżko na blok operacyjny oraz stanowisko OIT, łącznie na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł.

 

Szanowni Państwo,

W najbliższych miesiącach będziemy rozliczali się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny, kwoty stanowiącej 1% podatku należnego za rok podatkowy dla Fundacji Zdrowia Na Rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, która posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000060923. W ten sposób możemy wspólnie przyczynić się do poprawy warunków świadczeń medycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego.

Dziękujemy.

Z A P R O S Z E N I E

Przyszpitalna Szkoła dla Rodziców

uprzejmie zaprasza na

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY RODZENIA

które nastąpi dnia 21.09.2017 o godzinie 16:00 w lokalu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 57
(wejście od strony rzeki)
 

20.07.2017r.

                                      I N F O R M A C J A


Miło nam poinformować, że nasza Przyszpitalna Szkoła dla Rodziców w ramach programu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 realizowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych otrzymała dofinansowanie w kwocie 4500 PLN, na realizację projektu ,,ŚWIADOMA MAMA, ŚWIADOMY TATA TO ZDROWE DZIECI NA PRZYSZŁE LATA”.
Całkowity koszt inicjatywy wynosi 9250 zł.

Projekt zakłada remont pomieszczeń przekazanych nam przez SP ZOZ Ustrzyki Dolne, a następnie oficjalne otwarcie Przyszpitalnej Szkoły Rodzenia z projekcją filmów,, MICROBIRTH”, ,,Poród w skali mikro” oraz ,,Oblicze porodu”.

Kontynuacją naszych działań będzie cykl spotkań dla kobiet w ciąży i ich partnerów, które mają na celu przygotowanie ich do świadomego przeżywania ciąży i aktywnego porodu.

Wszystkich naszych miłośników i przyjaciół zapraszamy do włączenia się w realizację naszego projektu. Każda nawet najmniejsza pomoc będzie mile widziana.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

17.07.2017r.

                                      I N F O R M A C J A


Pragnę poinformować, że 12.06.2017r. oddział wewnętrzny SPZOZ w Ustrzykach Dolnych został wpisany na poz. 50 na listę jednostek akredytowanych prowadzących szkolenia specjalizacyjne. Otrzymaliśmy trzy miejsca szkoleniowe. W związku z tym zapraszam młodych lekarzy po ukończonych studiach lekarskich na odbycie szkolenia specjalistycznego na naszym oddziale wewnętrznym.

Kierownikiem specjalizacji jest Kierownik oddziału wewnętrznego Pani Sylwia Zub lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Gwarantujemy młodym lekarzom solidne i wszechstronne szkolenie, bardzo dobrą atmosferę na oddziale oraz zauroczenie Bieszczadami dla lekarzy z innych rejonów Polski (miejscowi Bieszczady mają we krwi smile ) Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 461 10 28 lub 13 476 91 28.
                                                                                                                    
                                                                                                                 p.o. Dyrektor
                                                                                                                 Ewa Sudoł

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage