FUNDACJA ZDROWIA

FUNDACJA ZDROWIA NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

Cel działania
Celem fundacji jest: materialne i finansowe wspomaganie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, propagowanie zasad humanitaryzmu,  w tym zwłaszcza pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, propagowanie kultury zdrowotnej w społeczeństwie, szerzenie idei honorowego krwiodawstwa w celu zapewnienia szpitalowi dostatecznej ilości krwi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą.
  • Udzielanie Szpitalowi  w Ustrzykach Dolnych rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej aparatury medycznej.
  • Udzielanie finansowego wsparcia Szpitalowi.
  • Inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego.
  • Organizowanie nieodpłatnych porad, konsultacji mieszkańcom Powiatu Bieszczadzkiego.
  • Inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.

Podstawowe dane fundacji
Forma prawna:  FUNDACJA
KRS 0000060923
NIP 6891190688
REGON 370336360
Data rejestracji 12 listopada 2001 r.
Adres siedziby: ul.  29 Listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Zarząd
Zarząd kieruje działalnością fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI  Marek Marian Kęska
SKARBNIK  Zofia Katarzyna Dzialuk
WICEPREZES Stanisława Agnieszka Urban
SEKRETARZ  Anna Teresa Orłowska
WICEPRESES Małgorzata Stanisława Bieniasz

Jak można przekazać 1% podatku?
Fundacja wpisana została na listę organizacji pożytku publicznego pod nr KRS 0000060923 i uzyskała możliwość pozyskiwania funduszy z 1 % odpisu podatkowego Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by móc przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: numer KRS organizacji i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%. Bardzo ważne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie zostaną przekazane na rzecz organizacji. Ponadto, jeśli Państwo chcą, mogą zaznaczyć pole „wyrażam zgodę" w sekcji „Informacje uzupełniające", lub pozostawić to pole puste, gdy chcą Państwo pozostać anonimowymi darczyńcami.

Zostań fundatorem
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- subwencji i dotacji,
- darowizn, spadków i zapisów,
- innych dochodów.

Każdy z Was może zostać fundatorem, a przez to dołączyć do grona osób dzięki którym Szpital może nadal spełniać swoje funkcje i rozwijać się. Istniejemy dla Waszego bezpieczeństwa, służymy Waszemu zdrowiu. Aby jednak Szpital mógł w pełni spełniać Wasze oczekiwania potrzebuje Waszej pomocy.

Liczymy na Waszą pomoc. Wpłaty prosimy kierować na konto:
Bank Pekao S.A  32 8642 1012 2003 1202 9635 0001.
ul.  29 Listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne

Informacja o przekazanych darowiznach dla SPZOZ w Ustrzykach Dolnych
w okresie 1.03. - 07.07.2016r.


1. Pani Maria Jóźwik wpłata: 50,00 zł
2. Pani Maria Ek Kuzinska Mazguła wpłaty:
    140,48 zł   143,03 zł   145,34 zł   146,10 zł
3. Pani Anita Piotrowska wplata: 200,00 zł
4. Nadleśnictwo Lutowiska wpłata: 3.000,00 zł
5. Nadleśnictwo Stuposiany wpłata: 1.000,00 zł
6. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych wpłata: 1.500,00 zł
7. Wpływy z 1% wg stanu na 7.07.2016r. wpłaty: 18.134,90 zł.

Razem wpływy na rachunek Fundacji wynoszą 24.459,85 zł

Ponadto na konto SPZOZ w Ustrzykach Dolnych wpłynęła darowizna od osoby fizycznej w wysokości 1000,00 zł, która chciała pozostać anonimowa.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy zarówno tym którzy zechcieli oddać nam 1% podatku jak i tym, którzy dokonali wpłat bezpośrednio na konto Fundacji bądź konto Szpitala. Państwa wpłaty w wysokości 15.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu lampy do aparatu RTG, natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup leków oraz sprzętu medycznego. Dokładne rozliczenie przekażemy po dokonaniu zakupów.

p.o. Dyrektora SPZOZ
Ewa Sudoł

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel o wsparcie finansowe SPZOZ w Ustrzykach Dolnych.
Dziękujemy anonimowym ofiarodawcom, którzy podczas organizowanego
14 lutego 2016r. Pikniku Charytatywnego przekazali w formie zbiórki publicznej kwotę 5 052,00 zł.
Ponadto chcemy wyrazić swoją ogromną wdzięczność osobom fizycznym i prawnym, którzy w okresie styczeń 2016r. do 29 luty 2016r. przekazali na konto SPZOZ i konto Fundacji Na Rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych następujące wpłaty:

1. Państwo Teresa i Janusz Dziewięćcy – 1.000,00 zł,
2. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – 2.500,00 zł,
3. Pani Maria Ek Kuzinska Mazgula – 138,42 zł,
4. Nadleśnictwo Bircza – 1.000,00 zł.
Razem – 9.690,42 zł
Cała kwota została przeznaczona na zapłatę faktur za leki dla szpitala.

Ewa Sudoł

P.o.Dyrektora SPZOZ

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage