???

312123

INFORMACJA

 

2121
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO- RODZINNA
BEATA WOŹNIAK
Specjalista pielęgniarstwa położniczego.
Edukator do spraw laktacji
Tel. 663 848 954
Położna środowiskowo – rodzinna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Opieka położnicza w ramach kontraktu z NFZ obejmuje bezpłatne porady i opiekę nad:
• kobietami w ciąży, po porodzie i noworodkami obojga płci do 2 miesiąca życia;
• kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki w środowisku domowym..
Zachęcamy do zapisów (link do deklaracji)


ej

 


Jesteś po udarze? Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej.

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 882 789 258
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON


I N F O R M A C J A COVID-19 z dnia 31.03.2022r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego, od 1 kwietnia 2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustrzykach Dolnych nie będzie realizował świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem / potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, wznowione zostają przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego.

Od 1 kwietnia nieczynny będzie PUNKT POBRAŃ COVID-19

PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 14:30

Osoby niepełnoletnie będą zaszczepione po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (kwalifikacja) do szczepienia przez lekarza.

Telefon do koordynatora ds. szczepień: 663 848 95708-03-2022
Solidarni z Ukrainą
W odpowiedzi na apel Pani Anity Piotrowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Bieszczadzkiego podajemy poniżej wykaz niezbędnych materiałów bardzo potrzebnych do szpitala wojskowego w Samborze na Ukrainie. Prosimy ludzi o wielkich sercach, którzy chcą włączyć się w pomoc dla Ukrainy o przyłączenie się do zbiórki:
1)Nici chirurgiczne,
2)opatrunki,
3)zestawy do infuzji,
4)opatrunki pooperacyjne,
5)wenflony,
6)bandaże różne, szerokie w tym i elastyczne,
7)okleiny do wenflonów
8)plastry,
9)zestawy uciskowe Esmarca,
10)zestawy do szycia ran,
11)strzykawki różne,
12)igły do znieczuleń,
13)igły do strzykawek różne,
14)zestawy do wkłuć podpajenczynówkowych,
15)zestawy do wkłuć centralnych,
16)zestawy do przetaczania krwi,
17)aparaty ambu,
18)defibrylator,
19)elektrody do EKG,
20)rurki mejo,
21)noże chirurgiczne,
22)stazy medycze,
23)chusty trójkątne,
24)apteczki ratownicze,
25)cewniki do odsysania,
26)aniosyme, incidin – płyn do dezynfekcji,
27)płyny infuzyjne MAC 0,9 %, sterofundin, gelafuzin, dekstran,
28)maski twarzowe,
29)rękawice jednorazowe,
30)worki na odpady medyczne, (mogą być na smieci).
w/w materiały w każdej ilości.

Wystarczy aby każdy z nas z w/w asortymentu coś przekazał i jesteśmy w stanie to zebrać. Wszystkie zebrane materiały będą dostarczone do szpitala w Samborze na Ukrainie. Śpieszmy się. !!

Kontakt tel. 533 780 688.

03-03-2022
POMOC MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW!

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych udziela BEZPŁATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ obywatelom Ukrainy przybywającym z terenów dotkniętych działaniami wojennymi, którzy zgłaszają się z problemami zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala.

Uchodźcy z Ukrainy przyjmowani są nawet bez dokumentów tożsamości, jeśli tak przekroczyli granicę. Z każdym dniem wrasta liczba pacjentów z Ukrainy, wśród których najwięcej jest małych dzieci.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe podjętych działań poprzez przekazywanie darowizn na konto Fundacja Zdrowia na Rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (KRS 0000060923):
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy

27 8621 0007 2001 0008 6727 0001

Zebrane środki będą wykorzystane m.in. na zakup środków pierwszej pomocy, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków dezynfekujących, dodatkowego sprzętu medycznego

 


I N F O R M A C J A
COVID-19

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiegood 10 listopada 2021r. do odwołania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustrzykach Dolnych będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 4 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, 34 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 3 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W związku z powyższym, wstrzymane zostają przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego.

Oddział Chorób Wewnętrznych, Chirurgii, Pediatrii
oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Poradnie Specjalistyczne, Pracownie Diagnostyczne, Poradnia Lekarza Rodzinnego pracują bez zmian. Prowadzona będzie także rehabilitacja ambulatoryjna.

Ponadto zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej
i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej
w przypadkach nagłych zachorowań – od 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 dnia następnego w niedziele i święta.plakat prof40info prof40

I N F O R M A C J A   COVID-19

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego,
od 19 marca 2021r. do odwołania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ustrzykach Dolnych będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 38 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 2 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W związku z powyższym, wstrzymane zostają przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Oddział Chorób Wewnętrznych, Chirurgii, Pediatrii
oraz Rehabilitacji, Poradnie Specjalistyczne, Pracownie Diagnostyczne, Poradnia Lekarza Rodzinnego pracują bez zmian. Prowadzona będzie także rehabilitacja ambulatoryjna.

Ponadto zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej
i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej
w przypadkach nagłych zachorowań – od 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 dnia następnego w niedziele i święta.

I N F O R M A C J A

Punkt pobrań COVID-19
czynny od pon do pt w godzinach 9:00 - 13:00

Narodowy Program Szczepień
przeciwko COVID-19


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych informuje, że Minister Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, wytypował nasz Szpital jako punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Proszę wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki na terenie powiatu bieszczadzkiego o sporządzenie listy pracowników (wzór listy pracowników do szczepienia w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w załączeniu), którzy deklarują gotowość do nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Informację – listę pracowników prosimy przekazać mailowo na adres: sekretariat@spzoz-ustrzyki.pl oraz w formie papierowej (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) – do sekretariatu Administracji SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Powyższe informacje w formie mailowej i papierowej należy dostarczyć w terminie do 14.01.2021 r. do godz. 14:00.

Dokumenty do pobrania :

 Lista pracowników do szczepienia w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Koordynator ds. szczepień:
Dorota Sarnocińska
dorota.sarnocinska@spzoz-ustrzyki.pl
TEL: 663-848-957 (Pn-Pt od 7:00-14:00)


Osoby niepełnoletnie będą zaszczepione po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (kwalifikacja) do szczepienia przez lekarza.

                                                                                     Ustrzyki Dolne, 22.09.2020r.

P O D Z I Ę K O W A N I A


W imieniu własnym oraz pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  składam podziękowania dla Nadleśnictwa w Lutowiskach  za wsparcie finansowe na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

„Prawdziwym bogactwem człowieka
jest całe dobro, jakie czyni dla świata”


Dyrektora SPZOZ
Joanna Łysiak

Informacja Dyrektora SP ZOZ Ustrzyki Dolne
z dnia 08.05.2020r. w sprawie odwołania wprowadzonych zmian organizacyjnych w działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i stanem epidemii.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej tj.:(Dz. U. 2020 Nr 293 poz.zm),  a także mając na względzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.z 2020.poz.697), w tym §10 tego Rozporządzenia, jak również mając na względzie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U .z 2020r.poz.491), począwszy od 11.05.2020 r.:

Informuję, co następuje:
Przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów w zakresie ograniczeń realizacja świadczeń będzie odbywać się przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich środków
i warunków niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa pracowników i pacjentów zgodnie z wytycznymi zapobiegania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. przez osoby wykonywujące zawód medyczny w okresie stanu epidemii począwszy od
11 maja 2020r., znosi się ograniczenia w działalności świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych zostaje wznowiona realizacja następujących świadczeń tj.:
- Fizjoterapii ambulatoryjnej oraz Pracowni Endoskopowej Przewodu Pokarmowego (gastroskopie, kolonoskopie).
- Poradni Specjalistycznych
- Badań diagnostycznych (laboratorium, RTG, z wyłączeniem RTG zębów),
- Ponad to wznawia się wykonywanie planowych hospitalizacji  i wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych.

Uwagi dla pacjenta :
O terminach i godzinach wizyt i zabiegów Pacjenci będą informowani drogą telefoniczną przez Personel Działu Fizjoterapii i Rejestracji Poradni Specjalistycznych.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów i Personelu, w poradniach mogą przebywać jedynie Pacjenci zarejestrowani na wizytę stacjonarną lub zabiegi. Każdy z Pacjentów będzie proszony o wypełnienie ankiety i poddanie się pomiarowi temperatury. Przypominamy o zachowaniu środków ochrony osobistej – zakładaniu maseczki, unikaniu dotykania twarzy, unikania kontaktu bezpośredniego (np. podawania ręki), częstym myciu i dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa podczas kichania/kaszlu.

Pacjenci z podwyższoną temperaturą kierowani będą do lekarzy tj. POZ
                        /LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ/
Chcesz uzyskać poradę, dzwoń:
- Rejestracja 13 -476-91-00
- Sekretariat 13 -476-91-28

Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

KIM JEST KOORDYNATOR LOKALNY W SYSTEMIE WdS
Koordynator lokalny to osoba, która jest łącznikiem między szpitalem/DPS a darczyńcami. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zachęca do pomocy mieszkańców oraz lokalne firmy, rozmawia z dziennikarzami. W swojej komunikacji wykorzystuje aktywnie media społecznościowe oraz dzwoni do osób mogących pomóc. Wszystko po to, aby zdobyć potrzebne produkty, zebrać je, a następnie przywieźć placówce w imieniu darczyńców. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki w Ustrzykach Dolnych    przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ . Na stronie łatwo znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.

Zobacz, czym jest i jak działa system WdS: https://youtu.be/Xp046ksjDWI

Poszukujemy osoby, która chciałaby podjąć się roli Koordynatora lokalnego. To osoba, która w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl jest łącznikiem między Darczyńcami a placówką. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Naszą placówką, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/

Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby. Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ , który wspiera szpitale i DPS w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm (krótki film tłumaczący istotę systemu WdS: https://youtu.be/Xp046ksjDWI).

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system oraz pomoże w podjęciu działań.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,
Dyrektor ds. medycznych SP ZOZ Ustrzyki Dolne
Dr nauk med. Marek Smektała

                                                                                     Ustrzyki Dolne, 06.03.2020r.

D E C Y Z J A

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w celu podjęcia skutecznych działań w walce z koronawirusem

Pismo decyzji

P O D Z I Ę K O W A N I E

   Wdzięczni za okazaną pomoc, pragniemy podziękować Spółce PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie za przekazane środki finansowe na zakup środka transportu, który będzie służył naszemu szpitalowi.
   Idea pomagania to rzecz bardzo ważna, ale aby mogła zaistnieć muszą się znaleźć ludzie dobrej woli i takich właśnie spotkaliśmy na naszej drodze.
   Dziękując za bezinteresowną pomoc, życzliwość i wielkie serce przekazaliśmy na ręce Pana Prezesa Arkadiusza Sekścińskiego statuetkę, która w skromny sposób wyraża naszą wdzięczność i podziękowanie za okazane wsparcie.


z wyrazami szacunku i wdzięczności
Dyrektor SPZOZ
oraz Pracownicy Szpitala
w Ustrzykach Dolnych

Wielki Mecz TVN kontra WOŚP

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony
na zakup karetki dla ustrzyckiego szpitala.

W niedzielę, 8 września 2019r. na murawie stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, po raz kolejny spotkają się drużyny TVN
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na zakup karetki dla ustrzyckiego szpitala.

 Więcej szczegółów na stronie TVN24.pl

                                                                                     Ustrzyki Dolne, 29.08.2019r.

                             P R A C A     D L A     P I E L Ę G N I A R E K


SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych  zatrudni pielęgniarki.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 663848959 lub 663848964

Szanowni Państwo

Od 1 lipca 2019r. w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych (pomieszczenie szkoły rodzenia – wejście od strony rzeki)
rozpoczyna swoją działalność Poradnia laktacyjna
prowadzona przez Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego
Marię Chojnacką-Dmitrzak Nr rej. CNoL 803/2019/CDL.

Poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
Nr telefonu do kontaktu 696 162 990

Porada laktacyjna nie jest refundowana przez NFZ. Pierwsza wizyta pacjentek rodzących w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jest bezpłatna.
Z A P R A S Z A M Y

P O D Z I Ę K O W A N I E
Z okazji Dnia Dziecka najmłodszych pacjentów naszego szpitala odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Wprowadzać w Świat" z Ustrzyk Dolnych.
Z całego serca dziękujemy Uczestnikom i Pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w ramach Stowarzyszenia za przekazanie przepięknych, ręcznie robionych poduszek z postaciami z bajek.

Gorące podziękowania kierujemy do Pani Kierownik Lidii Sochań i Pani Matyldy Matusik za tak wspaniałą inicjatywę. Życzymy pomyślności
i sukcesów w dalszej działalności Stowarzyszenia.
z wyrazami szacunku i wdzięczności
Dyrektor SPZOZ
oraz Pacjenci i Pracownicy
Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Ustrzykach Dolnych


P O D Z I Ę K O W A N I E

Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla Dyrekcji oraz Pracowników LKP Lasy Bieszczadzkie oraz Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, a także Nadleśnictwa Lesko za okazaną życzliwość i przekazanie z okazji Dnia Dziecka wielu wspaniałych prezentów dla najmłodszych pacjentów naszego szpitala. Książeczki, zeszyty edukacyjne, bajki o tematyce przyrodniczej oraz gry i zabawki, umilą czas hospitalizacji naszym najmłodszym pacjentom
z oddziału pediatrycznego.


Za okazane serce serdecznie dziękujemy życząc dalszych sukcesów
i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

wdzięczni Pacjenci i Pracownicy

Oddziału Pediatrycznego
wraz z Dyrekcją SPZOZ w Ustrzykach Dolnych
 

S E R D E C Z N I E    D Z I Ę K U J E M Y

                                                                                     Ustrzyki Dolne, 02.01.2019r.
                                  
                                                   I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że po modernizacji wznawia pracę pracownia RTG wyposażona w nowe cyfrowe aparaty:

1. Aparat kostno-płucny.
2. Aparat przyłóżkowy.
3. Aparat punktowy - stomatologiczny.
4. Aparat panoramiczny.

Pracownia RTG jest czynna w dni robocze w godzinach 7:00-19:00

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zebrać wystarczającą ilość głosów aby otrzymać

www.serenadadladzieci.com

"SERENADOWY KĄCIK OD SPÓŁDZIELCZEJ MLECZARNI SPOMLEK",

który powstanie w Przychodni Zdrowia naszego Szpitala.

Dziękujemy wszystkim za oddane 29102 głosy,
które pozwoliły nam zająć 3 miejsce.


***
15 września 2018 r. przedstawiciele naszego szpitala wzięli udział

w Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej do Sanktuarium Matki Pięknej Miłości w Polańczyku.
***
O godz. 10.00 przybyłych pielgrzymów przywitał i zawiązanie wspólnoty poprowadził ks. prał. Kazimierz Gadzała, archidiecezjalny duszpasterz służby zdrowia. W tym momencie też nastąpiło wprowadzenie relikwii pielęgniarki, bł. Hanny Chrzanowskiej.
Z kolei w pierwszej konferencji ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL podjął refleksję opartą na słowie Bożym, prezentując temat: „Bojaźń Boża a cywilizacja śmierci”.
O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. W czasie homilii Arcybiskup, podkreślając bogactwo nabożeństw i modlitw kierowanych do Matki Bożej, wskazał, że szczególną cechą Maryi jest towarzyszenie – Maryja odsuwa się w cień, aby być obecna przy swoim Synu. To Jej towarzyszenie nie było łatwe, co już w świątyni zapowiedział starzec Symeon.  Ona zaprasza do tej szkoły towarzyszenia wszystkich – zauważył Metropolita. Szczególne miejsce w tej szkole mają pracownicy służby zdrowia, którzy pochylają się nad ludzką słabością: Ważne są lekarstwa i zabiegi, ale poprzez towarzyszenie można więcej uczynić.
Na koniec Metropolita Przemyski wskazał na Matkę Pięknej Miłości z Polańczyka, która wskazuje na towarzyszenie poprzez trwanie z miłością przy chorych.                                                                                     Ustrzyki Dolne, 21.09.2018r.

                                                   I N F O R M A C J A


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że projekt pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych" spełnił kryteria, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia nabór nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18.
Całkowita wartość projektu (PLN) = 3 369 034,90
Kwota wnioskowanego dofinansowania (PLN) = 2 862 111,39
Szczegóły i wyniki naborów wniosków na stronie RPO Województwa Podkarpackiego.

Wyniki naboru wniosków.

                                                                                     Ustrzyki Dolne, 25.07.2018r.

                                                   I N F O R M A C J A


Z  Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, SP ZOZ W Ustrzykach Dolnych otrzymał dofinansowanie na zakup monitorów kardiologicznych dla oddziału chorób wewnętrznych w ramach zadania pod nazwą: „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018”

Ogłoszenie o wynikach konkursu

I N F O R M A C J A

W dniu 29 maja 2018 na terenie naszego szpitala odbywają się badania densytometryczne realizowane przez podmiot medyczny
MD Multi Diagnostica PROFESSIONAL.

Densytometria (inaczej badanie densytometryczne),
to badanie gęstości mineralnej kości.
Dzięki densytometrii można wykryć osteoporozę
we wczesnym etapie jej rozwoju, a także określić stopień jej zaawansowania oraz monitorować leczenie.


Zachęcamy do skorzystania z badań. Koszt badania to 35 zł.

Ustrzyki Dolne, 09.05.2018r.

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców naszego Powiatu, że od dnia 4 maja 2018 roku poszerzyła grono naszych lekarzy specjalistów Pani dr n. med. Beata Rożek specjalista kardiologii.
Od miesiąca lipca Pani Doktor będzie przyjmowała pacjentów
w poradni kardiologicznej zespołu poradni specjalistycznych.

Ustrzyki Dolne, 09.05.2018r.

Dzięki zaangażowaniu pracowników szpitala, a także wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oddział pediatryczny został wyposażony w nowe łóżka i szafki dla dzieci. Nowe łóżka poprawią komfort pobytu dzieci, jak i ich rodziców.

Ustrzyki Dolne, 13.04.2018r.

ZAPROSZENIE NA WIZJĘ LOKALNĄ

Dyrektor SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych zaprasza
uczestników dialogu technicznego dotyczącego
,,Dostawy tomografu komputerowego
wraz z dostosowaniem pomieszczeń’’

na spotkanie, które odbędzie się 20.04.2018 r. o godz. 11:00
w siedzibie SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.
Celem spotkania będzie  ustalenie zakresu czynności, ram czasowych całości przedsięwzięcia oraz kosztorysu robót budowlano-adaptacyjnych. Wizja ma również za zadanie dookreślenie wątpliwości do celów sporządzenia przykładowych koncepcji przebudowy
przez poszczególnych oferentów.

Ustrzyki Dolne, dnia 05.03.2018r.

ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ

Zaproszenie do dialogu
Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym
Charakterystyka techniczna
Zmiana terminu dialogu technicznego

             I N F O R M A C J A   D L A   P A C J E N T Ó W   

Z przyjemnością informujemy, że od 1-go kwietnia 2018r. Oddział Chorób Wewnętrznych naszego szpitala wznawia przyjęcia i leczenie pacjentów.

Szanowni Państwo,

W najbliższych miesiącach będziemy rozliczali się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny, kwoty stanowiącej 1% podatku należnego za rok podatkowy dla Fundacji Zdrowia Na Rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, która posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000060923. W ten sposób możemy wspólnie przyczynić się do poprawy warunków świadczeń medycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego.

Dziękujemy.

Z A P R O S Z E N I E

Przyszpitalna Szkoła dla Rodziców

uprzejmie zaprasza na

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY RODZENIA

które nastąpi dnia 21.09.2017 o godzinie 16:00 w lokalu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 57
(wejście od strony rzeki)
 

20.07.2017r.

                                      I N F O R M A C J A


Miło nam poinformować, że nasza Przyszpitalna Szkoła dla Rodziców w ramach programu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 realizowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych otrzymała dofinansowanie w kwocie 4500 PLN, na realizację projektu ,,ŚWIADOMA MAMA, ŚWIADOMY TATA TO ZDROWE DZIECI NA PRZYSZŁE LATA”.
Całkowity koszt inicjatywy wynosi 9250 zł.

Projekt zakłada remont pomieszczeń przekazanych nam przez SP ZOZ Ustrzyki Dolne, a następnie oficjalne otwarcie Przyszpitalnej Szkoły Rodzenia z projekcją filmów,, MICROBIRTH”, ,,Poród w skali mikro” oraz ,,Oblicze porodu”.

Kontynuacją naszych działań będzie cykl spotkań dla kobiet w ciąży i ich partnerów, które mają na celu przygotowanie ich do świadomego przeżywania ciąży i aktywnego porodu.

Wszystkich naszych miłośników i przyjaciół zapraszamy do włączenia się w realizację naszego projektu. Każda nawet najmniejsza pomoc będzie mile widziana.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

17.07.2017r.

                                      I N F O R M A C J A


Pragnę poinformować, że 12.06.2017r. oddział wewnętrzny SPZOZ w Ustrzykach Dolnych został wpisany na poz. 50 na listę jednostek akredytowanych prowadzących szkolenia specjalizacyjne. Otrzymaliśmy trzy miejsca szkoleniowe. W związku z tym zapraszam młodych lekarzy po ukończonych studiach lekarskich na odbycie szkolenia specjalistycznego na naszym oddziale wewnętrznym.

Kierownikiem specjalizacji jest Kierownik oddziału wewnętrznego Pani Sylwia Zub lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Gwarantujemy młodym lekarzom solidne i wszechstronne szkolenie, bardzo dobrą atmosferę na oddziale oraz zauroczenie Bieszczadami dla lekarzy z innych rejonów Polski (miejscowi Bieszczady mają we krwi smile ) Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 461 10 28 lub 13 476 91 28.
                                                                                                                    
                                                                                                                 p.o. Dyrektor
                                                                                                                 Ewa Sudoł

 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage