ARCHIWUM

ARCHIWUM PRZETARGÓW

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Dwulit
Tel. 13 476 91 38
Fax. 13 461 10 28 wew. 10 28

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Platforma eZamawiający
Kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień publicznych
dla administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja przetargu:
FK.242.ZP.7.PN.2020 – ŻYWIENIE PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

Wszystkie dokumenty dotyczące w/w postępowania opublikowane są na platformie.
Wejście na platformę poprzez link: https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 2223 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Dokumentacja przetargu:
FK.242.ZP.6.PN.2020 – SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

Wszystkie dokumenty dotyczące w/w postępowania opublikowane są na platformie.
Wejście na platformę poprzez link: https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 2223 lub info@marketplanet.pl  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Dokumentacja przetargu:
"FK.242.ZP.5.PN.2020 – SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (08.09.2020)
SIWZ (08.09.2020)
Załączniki do SIWZ (08.09.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (08.09.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (15.09.2020)
Informacja z otwarcia ofert (22.09.2020)
Informacja o wyborze ofert (28.09.2020)

Dokumentacja przetargu:
"FK.242.ZP.4.PN.2020 – SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ SZWÓW CHIRURGICZNYCH"

Wszystkie dokumenty dotyczące w/w postępowania opublikowane są na platformie.
Wejście na platformę poprzez link: https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 2223 lub info@marketplanet.pl  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Dokumentacja przetargu:
"KOMPLEKSOWE USŁUGI PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (10.07.2020)
SIWZ (10.07.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (10.07.2020)
Formularz ofertowy (10.07.2020)
Oświadczenia Wykonawcy (10.02.2020)
Wykaz wykonanych usług (10.07.2020)
Grupa kapitałowa (10.07.2020)
Projekt umowy (10.07.2020)
Informacja z otwarcia ofert (24.07.2020)
Informacja o wyborze ofert (05.08.2020)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (14.02.2020)
SIWZ (14.02.2020)
Załączniki do SIWZ (14.02.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (14.02.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (19.02.2020)
Opis przedmiotu zamówienia - PO ZMIANACH (19.02.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (21.02.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (24.02.2020)
Sprostowanie do odpowiedzi Zamawiającego /3/ (24.02.2020)
Informacja z otwarcia ofert (28.02.2020)
Informacja o wyborze ofert (17.03.2020)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW"

Ogłoszenie o przetargu (19.11.2019)
SIWZ (19.11.2019)
Załączniki do SIWZ (19.11.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (19.11.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (21.11.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (27.11.2019)
Informacja z otwarcia ofert (03.12.2019)
Zawiadomienie o wyborze ofert (09.12.2019)

Dokumentacja przetargu:
"ŻYWIENIE PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (25.10.2019)
SIWZ (25.10.2019)
Załączniki do SIWZ (25.10.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (25.10.2019)
Arkusz oceny dekadowej jadłospisów (25.10.2019)
Informacja z otwarcia ofert (07.11.2019)
Zawiadomienie o wyborze ofert (12.11.2019)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I ZABIEGOWYCH"

Ogłoszenie o przetargu (08.10.2019)
SIWZ (08.10.2019)
Załączniki do SIWZ (08.10.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (08.10.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (11.10.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (14.10.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (16.10.2019)
Informacja z otwarcia ofert (21.10.2019)
Zawiadomienie o wyborze ofert (29.10.2019)

Dokumentacja przetargu:
"BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH DLA POJAZDÓW SP ZOZ"

Ogłoszenie o przetargu (05.09.2019)
SIWZ (05.09.2019)
Załączniki do SIWZ (05.09.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (09.09.2019)
Informacja z otwarcia ofert (16.09.2019)
Zawiadomienie o wyborze oferty (17.09.2019)

Dokumentacja przetargu:
„UBEZPIECZENIE SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH”

Dokumentacja przetargu (02.09.2019)

Dokumentacja przetargu:
"DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU"

Ogłoszenie o przetargu (26.06.2019)
SIWZ (26.06.2019)
Załączniki do SIWZ (26.06.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (26.06.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (01.07.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (03.07.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (03.07.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /4/ (04.07.2019)
Informacja z otwarcia ofert (08.07.2019)
Zawiadomienie o wyborze oferty (02.08.2019)

Dokumentacja przetargu:
"ŻYWIENIE PACJENTÓW SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (26.03.2019)
SIWZ (26.03.2019)
Załączniki do SIWZ (26.03.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (26.03.2019)
Informacja z otwarcia ofert (04.04.2019)
Zawiadomienie o wyborze oferty (10.04.2019)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (22.02.2019)
SIWZ (22.02.2019)
Załączniki do SIWZ (22.02.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (22.02.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (26.02.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (27.02.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (01.03.2019)
Odpowiedź na wniosek (01.03.2019)
Informacja z otwarcia ofert (06.03.2019)
Informacja o wyborze oferty (14.03.2019)

Dokumentacja przetargu:
"DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA APARATÓW RTG WRAZ
Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI  ADAPTACYJNYMI
DLA SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (29.10.2018)
SIWZ (29.10.2018)
Załączniki do SIWZ (29.10.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (29.10.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (05.11.2018)
Informacja z otwarcia ofert (09.11.2018)
Informacja o wyborze oferty (15.11.2018)

Dokumentacja dotycząca przetargu:
„Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu”

Dokumentacja przetargu (02.08.2018)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ SZWÓW CHIRURGICZNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (13.07.2018)
SIWZ (13.07.2018)
Załączniki do SIWZ (13.07.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (13.07.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (17.07.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (19.07.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (23.07.2018)
Informacja z otwarcia ofert (27.07.2018)
Informacja o wyborze oferty (13.08.2018)

Dokumentacja przetargu:
"ŚWIADCZENIE USŁUG DOTYCZĄCYCH NAPRAW AWARYJNYCH I KONSERWATORSKICH ORAZ POZOSTAWANIE W GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA W/W USŁUG DLA SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (12.06.2018)
SIWZ (12.06.2018)
Załączniki do SIWZ (12.06.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (12.06.2018)
Informacja z otwarcia ofert (20.06.2018)
Informacja o wyborze oferty (21.06.2018)

Dokumentacja dotycząca przetargu:
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)

Dokumentacja przetargu (08.06.2018)

Dokumentacja dotycząca przetargu:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”

Dokumentacja przetargu (05.06.2018)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY ELEMENTÓW DO OSTEOSYNTEZY"

Ogłoszenie o przetargu (23.03.2018)
SIWZ (23.03.2018)
Załączniki do SIWZ (23.03.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (23.03.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (05.04.2018)
Informacja z otwarcia ofert (09.04.2018)
Informacja o wyborze oferty (13.04.2018)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH - II przetarg"

Ogłoszenie o przetargu (19.03.2018)
SIWZ (19.03.2018)
Załączniki do SIWZ (19.03.2018)
Formularz asortymentowo-cenowy (19.03.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (22.03.2018)
Informacja z otwarcia ofert (28.03.2018)
Informacja o wyborze oferty (12.04.2018)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (28.02.2018)
SIWZ (28.02.2018)
Załączniki do SIWZ (28.02.2018)
Formularz asortymentowo-cenowy (28.02.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (05.03.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (07.03.2018)
Informacja z otwarcia ofert (13.03.2018)
Informacja o wyborze oferty (26.03.2018)
Informacja o wyborze oferty w zadaniu 11 (09.04.2018)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (13.02.2018)
SIWZ (13.02.2018)
Załączniki do SIWZ (13.02.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (13.02.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (19.02.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (20.02.2018)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.02.2018)
Załączniki do SIWZ (po zmianach) (20.02.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (po zmianach) (20.02.2018)
Informacja z otwarcia ofert (26.02.2018)
Informacja o wyborze oferty (08.03.2018)

Dokumentacja przetargu:
"ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (29.11.2017)
SIWZ (29.11.2017)
Załączniki do SIWZ (29.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (30.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (30.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (01.12.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /4/ (04.12.2017)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (05.12.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /5/ (05.12.2017)
Informacja z otwarcia ofert (07.12.2017)
Informacja o wyborze oferty (08.12.2017)

Dokumentacja przetargu:
"ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM"

Ogłoszenie o przetargu (23.11.2017)
SIWZ (23.11.2017)
Załączniki do SIWZ (23.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (24.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (27.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (28.11.2017)
Informacja z otwarcia ofert (01.12.2017)
Informacja o wyborze oferty (04.12.2017)

Dokumentacja przetargu:
"ZAKUP I DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULENIA"

Ogłoszenie o przetargu (16.11.2017)
SIWZ (16.11.2017)
Załączniki do SIWZ (16.11.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (20.11.2017)
Informacja z otwarcia ofert (24.11.2017)
Informacja o wyborze oferty (27.11.2017)

Dokumentacja przetargu:
"ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (10.10.2017)
SIWZ (10.10.2017)
Załączniki do SIWZ (10.10.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (18.10.2017)
Informacja z otwarcia ofert (24.10.2017)
Informacja o wyborze oferty (26.10.2017)

Dokumentacja przetargu:
"SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH"

Ogłoszenie o przetargu (21.09.2017)
SIWZ (21.09.2017)
Załączniki do SIWZ (21.09.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (26.09.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (27.09.2017)
Informacja z otwarcia ofert (03.10.2017)
Informacja o wyborze oferty (06.10.2017)

Dokumentacja przetargu:
"DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I INNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU"

Ogłoszenie o przetargu (11.07.2017)
SIWZ (11.07.2017)
Załączniki do SIWZ (11.07.2017)
Przedmiot zamówienia (11.07.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (13.07.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (14.07.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /3/ (17.07.2017)
Odpowiedzi na pytania oferentów /4/ (18.07.2017)
Informacja z otwarcia ofert (21.07.2017)
Informacja o wyborze oferty (28.07.2017)

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ
DO 130.000 ZŁ

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Katarzyna Dwulit
Tel. 13 476 91 38
Fax. 13 461 10 28 wew. 10 28

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Platforma eZamawiający
Kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień publicznych
dla administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU"

 Zaproszenie do składania ofert (24.11.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (24.11.2020)
Załączniki (24.11.2020)
Zbiorcze zestawienie ofert (04.12.2020)
Informacja o wyborze oferty (08.12.2020)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"FK.243.ZP.7.ZO.2020 - ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH"

 Zaproszenie do składania ofert (06.11.2020)
Formularz cenowy (06.11.2020)
Formularz ofertowy (06.11.2020)
Istotne postanowienia umowy (06.11.2020)
Odpowiedzi na pytania – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (18.11.2020)
Unieważnienie zapytania ofertowego (24.11.2020)

Powyższe dokumenty dotyczące w/w postępowania opublikowane są na platformie. Wejście na platformę poprzez link:
https://spzoz-ustrzyki.ezamawiajacy.pl
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 2223 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH"

 Zaproszenie do składania ofert (07.08.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (07.08.2020)
Załączniki (07.08.2020)
Zbiorcze zestawienie ofert (14.08.2020)
Informacja o wyborze oferty (21.08.2020)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO"

 Zaproszenie do składania ofert (17.07.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (17.07.2020)
Załączniki (17.07.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (21.07.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów /2/ (23.07.2020)
Zbiorcze zestawienie ofert (27.07.2020)
Informacja o wyborze oferty (30.07.2020)
Unieważnienie Pakietu nr 1 (04.08.2020)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SUKCESYWNE DOSTAWY PODKŁADÓW OCHRONNYCH"

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego (08.05.2020)
Formularz oferty (08.05.2020)
Opis przedmiotu zamówienia (08.05.2020)
Informacja z otwarcia ofert (15.05.2020)
Informacja o wyborze oferty (18.05.2020)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO LUB POŻYCZKI ODNAWIALNEJ (LIMITU FINANSOWEGO) W WYSOKOŚCI 2.000.000 ZŁ"

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego (07.05.2020)
Formularz oferty (07.05.2020)
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (13.05.2020)
Odpowiedzi na pytania oferentów i zmiana terminu składania i otwarcia ofert (19.05.2020)
Informacja z otwarcia ofert (29.05.2020)
Informacja o wyborze oferty (01.06.2020)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO PORADNI OKULISTYCZNEJ"

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego (09.09.2019)
Załączniki (09.09.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (13.09.2019)
Informacja o wyborze oferty (19.09.2019)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH"

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego (29.07.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (29.07.2019)
Załączniki (29.07.2019)
Zbiorcze zestawienie ofert (05.08.2019)
Informacja o wyborze oferty (07.08.2019)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO"

 Zaproszenie do składania ofert (05.07.2019)
Szczegółowe warunki zapytania ofertowego (05.07.2019)
Opis przedmiotu zamówienia (05.07.2019)
Załączniki (05.07.2019)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (10.07.2019)
Informacja o wyborze oferty (29.07.2019)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Zapytnie ofertowe (10.04.2019)
Zbiorcze zestawienie ofert (24.04.2019)
Informacja o wyborze oferty (29.04.2019)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"KOMPLEKSOWA OBSŁUGA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH"

 Zaproszenie do składania ofert (19.03.2019)
Załącznik 1 (19.03.2019)
Załączniki 2 i 3 (19.03.2019)
Załącznik 4 (19.03.2019)
Załącznik 5 (19.03.2019)
Załącznik 6 (19.03.2019)
Zbiorcze zestawienie ofert (26.03.2019)
Informacja (02.04.2019)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK"

Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (19.06.2018)
Załączniki (19.06.2018)
Zbiorcze zestawienie ofert (25.06.2018)
Informacja o wyborze oferty (25.06.2018)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO"

 Zaproszenie do składania ofert (21.05.2018)
Szczegółowe warunki zapytania ofertowego (21.05.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (21.05.2018)
Załączniki (21.05.2018)
Odpowiedzi na pytania oferentów /1/ (28.05.2018)
Zbiorcze zestawienie ofert (30.05.2018)
Informacja o wyborze oferty (05.06.2018)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY" - ZAPYTANIE II

Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (08.05.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (08.05.2018)
Załączniki (08.05.2018)
Informacja o wyborze oferty (17.05.2018)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY"

Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (18.04.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (18.04.2018)
Załączniki (18.04.2018)
Informacja (30.04.2018)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH SP ZOZ"

 Zaproszenie do składania ofert (17.04.2018)
Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (17.04.2018)
Opis przedmiotu zamówienia (17.04.2018)
Załączniki (17.04.2018)
Informacja o wyborze oferty (08.05.2018)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"WYMIANA PODŁOGI W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH"

 Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (03.07.2017)
Załączniki (03.07.2017)
Informacja o wyborze oferty (11.07.2017)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH SP ZOZ"

 Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (26.04.2017)
Opis przedmiotu zamówienia (26.04.2017)
Załączniki 1-3 (26.04.2017)
Informacja o wyborze oferty (10.05.2017)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
  ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU"

 Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (05.12.2016)
Opis przedmiotu zamówienia (05.12.2016)
Załączniki 1-3 (05.12.2016)
Informacja o wyborze oferty (12.12.2016)

Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego:
"REMONT IZBY PRZYJĘĆ"

 Szczegółowe warunki zapytnia ofertowego (25.11.2016)
Załączniki 1-5 (25.11.2016)
Informacja o wyborze oferty (05.12.2016)

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage